Mažylių 6-10 metų amžiaus programa

KREPŠINIO TALENTAI 2013 liepos 12–21 d., Šventojoje!

Jaunųjų krepšininkų 6-10 metų mokymas žaisti krepšinį nėra tik žaidimas su kamuoliu. Būtina naudoti ir kitokias priemones, kurie vaikams padėtų pajausti save, savo kūno galias, suvokti erdvę ir laiką. Tik kas kart sudėtingesni pratimai lavins vaikų gebėjimus, kurie labai reikalingi žaidžiant krepšinį.

 Mažylių (6-10 metų) grupei stovykloje vyraus šie uždaviniai:

- pratimai, mokantys pagrindinių judesių irtobulinantys įgūdžius;

- pratimai, mokantys pagrindinių mažojo krepšinio technikos veiksmų ir jų derinių bei ugdantys judamuosius gebėjimus;

- pagrindinių technikos veiksmų ir jų derinių mokymas ir pradinis tobulinimas;

- perėjimas nuo žaidimo 3×3 prie žaidimo 5×5;

- situacijos esant puolėjų ir gynėjų persvarai.

zp8497586rq