Berniukų 11-14 metų amžiaus programa

KREPŠINIO TALENTAI 2013 liepos 12–21 d., Šventojoje!

Su 10-12 metų berniukais bus tęsiama tai, kas pradėta, kartu formuojami ir tobulinami tam tikri žaidimo įgūdžiai, padedama jauniesiems krepšininkams suprasti technikos veiksmų taikymo, elgesio tam tikroje situacijoje priežastis.

 Berniukų (11-14 metų) grupei stovykloje vyraus šie uždaviniai:

-  Tobulinti pagrindinius kūno valdymo judesius ir jų derinių bei lavinti judamuosius gebėjimus;

- Mokyti ir tobulinti pagrindinius krepšinio technikos įgūdžius: kamuolio varymo, perdavimų, metimų;

- Žaidimas 1×1, 3×3, 4×4, 5×5.

zp8497586rq